Kern IoT megoldások és rendszerek. 4G LTE NB-IoT LoRa GPS Bluetooth

kkl4pywahslvhsm7t9mb69k5rfki80

Javaslat csirke istállók felügyeletére (kivonatos változat)

Bár ez a javaslat kimondottan csirke istálló felügyeletéhez készült, azonban bármely más állat nagyüzemi tartására is leképezhető.

Feladat:

Partnerünktől nagyüzemi csirke tartáshoz használt épület online felügyeletére érkezett megkeresés, mely a következő kritériumokat tartalmazta:

  • „Az ól hőmérsékletét  30 másodperces mérési frekvenciával  kell mérni és valamint 15 percenként tárolni a mérési eredményeket, a beállított kritikus értékek elérése esetén a rendszer azonnali riasztást küld.”
  • „A fázisfigyelő az ólak előterében található kapcsolószekrényben lévő háromfázisú betáplálási pontjait figyeli és fáziskimaradás esetén azonnali riasztást küld.”
  • „Az ajtónyitás érzékelők adatai alapján a rendszer tárolja a                                                                                                                                 nyitások, zárások és a nyitva tartások idejét, a beállított                                                                                                                                     paraméterek alapján riasztást küld. „


Megoldás:

A javaslat elkészítésekor a Dr. Béri Béla: (2011): Tartástechnológia, Debreceni Egyetem, Debrecen 2011. könyvében leírtakat vettük figyelembe.  


      Szenzorok

          Levegő hőmérséklet felügyelet:

Hőmérséklet mérő szenzor az idő vezérelt szenzorok közé tartozik. Tehát a mérés 30 másodpercenként és az adatfeladás 15 percenként is lehetséges. 

Monnit ALTA Wireless Temperature Sensor --->


Levegő relatív páratartalmának felügyelete:

Hőmérséklet méréshez hasonlóan történhet a páratartalom mérése és a riasztás is. A páratartalom mérő szenzor képes a harmatpont meghatározására is.

Monnit ALTA Wireless Humidity Sensor --->

Elektromos betáplálás felügyelete:

Az elektromos betáplálás felügyeletére a feszültség mérő szenzor helyett, a feszültség jelenlét figyelő szenzort ajánljuk, mivel ez egy eseményvezérelt szenzor, és abban a pillanatban küldi az információt, amikor a feszültség a fázison megszűnik. Monnit ALTA Wireless Voltage Detection - 500 VAC --->

Áramerősség, teljesítmény és fogyasztás mérése:

Az áramerősség mérésére az áramváltós (lakatfogós) árammérő szenzort ajánljuk. Ez a szenzor képes mérni a pillanatnyi áramerősséget valamint az átlag áramfogyasztást (Ah -ban kifejezve). Villanyfogyasztás mérés impulzus kimenettel rendelkező almérővel és impulzus számláló szenzorral is megvalósítható.

Árammérő: Monnit ALTA Wireless AC Current Meter - 150 Amp --->

Fogyasztásmérőkhöz impulzus számláló: Monnit ALTA Wireless Pulse Counters (Single Input) --->

Gázfogyasztás mérése:

Gázfogyasztás mérés impulzus kimenettel rendelkező gáz almérővel és impulzus számláló szenzorral valósítható meg.

Fogyasztásmérőkhöz impulzus számláló:  Monnit ALTA Wireless Pulse Counters (Single Input) --->

Az itatók felügyelete:

Az itatók felügyeletére kiválóan alkalmas a víz érzékelő szenzor.

Monnit ALTA Wireless Water Detection Sensor --->


Motorok felügyelete:

Szivattyúk, motorok felügyeletét hőmérséklet, áram és rezgés mérő szenzorokkal láthatjuk el. Működés közben a motoroknak és szivattyúknak az üzemi hőmérsékletük, áramfelvételük és rezgésük állandó. Egyrészt ellenőrizhetjük az üzemszerű működést, másrészt az emelkedő paraméterek hamarosan bekövetkező hiba lehetőségére utalnak.

Monnit ALTA Wireless Temperature Sensor --->

Monnit ALTA Wireless AC Current Meter - 150 Amp --->

Monnit ALTA Wireless Accelerometer --->


Fűtő rendszer monitorozás:

Kazán a 400 ºC-ig mérő szenzorral monitorozható.

Monnit ALTA Wireless Thermocouple Sensor --->

A fűtő-hűtő közeg szondás hőmérő szenzorral mérhető.

Monnit ALTA Wireless Temperature Sensor --->


Fény mérés, lámpa vezérlés

Ha ragaszkodunk a megváltoztatott napciklus követéséhez, akkor a Monnit fénymérő szenzorával és vezérlő eszközével hatékonyan meg lehet oldani.

https://www.monnit.com/Product/MNS-8-W2-LS-LM

Monnit ALTA Wireless Control - 30 Amp --->

 

Ajtónyitás érzékelés

Esemény vezérelt szenzor, azonnal küldi a nyitás vagy zárásról szóló információt.

Monnit ALTA Wireless Open-Closed Sensors --->

 

Helyi felügyelet

A mérések elvégzéséhez és a mért értékek fizikai felügyeletéhez a Monnit mind szenzorokat, mind felügyeleti rendszert biztosít. Amennyiben a telepen dolgozó, istálló ellátásáért felelős személy nem rendelkezik számítógéppel vagy okos telefonnal, számára rádiós riasztó egység is telepíthető, mely hang- és fényjelzéssel tud riasztani.

Helyi riasztó eszköz:

Monnit Local Alert --->>

 

A gateway-ek a szenzorok és a felügyeleti rendszerek közötti kommunikációt megvalósító eszközök.

 

Ethernet hálózaton kommunikáló gateway:

Monnit ALTA Ethernet Gateway --->

RS232-485 Modbus Gateway (Kimondottan ipari környezetbe, max. 50 szenzor)

Monnit ALTA Serial Modbus Gateway --->

 

Felügyelet szoftveres megvalósítására több lehetőség áll rendelkezésre.

 

vagy

 Ipari vezérlés (PLC) megoldás

Ha a hatékony tartástechnológiát tartjuk szem előtt, a fény mérését és vezérlését (1-2 óra megvilágítást 2-3 óra sötét szakasz követi) egyszerűbb PLC-vel vezérelni. PLC alkalmazása esetén a hőmérséklet vezérlést is jóval hatékonyabban lehet megoldani. (32-34 ºC-os hőmérséklet az 5 hetes hizlalási idő alatt folyamatosan csökken, általában hetenként 2 ºC-kal) A PLC folyamatosan, tized fokos léptékkel úgy tudja vezérelni a fűtést-hűtést, hogy a heti 2 fokos csökkenés lineárisan, teljesen automatikusan valósuljon meg a hizlalási időszak alatt.

A Monnit rendszer képes PLC-k számára érthető módon adatokat szolgáltatni MODBUS, vagy MODBUS over IP protokoll segítségével. 
Így a PLC-k a meghatározott feltételeknek megfelelően, nagyon pontosan tudják beállítani a környezeti paramétereket. 

Ebben az esetben az adatok a PLC webes felületén érhetők el, vagy kérhetünk automatikus jelentéseket is.

Az eredmény:
  • Folyamatos ellenőrzési lehetőség,
  • Automatikus eszkaláció hibák esetén,
  • Távoli és gyors beavatkozás, az esetleges meghibásodások, rendellenes működések azonnali orvoslásának lehetősége.
  • Költségmegtakarítás.


Date/Time: